Centrum językowe Wave

O nas

Jak uczymy?

Uczymy używając różnych metod i technik, dopasowując środki dydaktyczne do potrzeb i możliwości ucznia.

Metoda komunikatywna

Skłaniamy się ku metodzie komunikatywnej - kładziemy nacisk na kształtowanie umiejętności porozumiewania się w obcym języku.  Jednak na żadnym poziomie nie zaniedbujemy gramatyki.  Uważamy bowiem, że pojęcie o systemie języka daje możliwość konstruowania wypowiedzi, których nie będziemy musieli się wstydzić nawet w stresujących sytuacjach komunikacyjnych.

Słownictwo staramy się przedstawiać w konkretnym kontekście tak, aby dane słowo bądź fraza zapadły w naszą pamięć gotowe do użycia. Dużo uwagi poświęcamy powtarzaniu, pamiętając że "repetitio est mater studiorum". Mało natomiast testujemy, mało również zadajemy prac pisemnych, chyba że dana grupa sobie tego wyraźnie zażyczy.

Grupy

Tworzymy głownie grupy od 3 do 6 osób. Małe grupy sprzyjają indywidualizacji procesu nauczania. Każdy uczestnik zajęć jest aktywnie zaangażowany w ich przebieg, każdy ma szansę na uwagę nauczyciela,  a postępy każdego ze słuchaczy są na bieżąco monitorowane. Programy nauczania dostosowujemy do preferencji naszych uczniów. Orientujemy się w ich potrzebach i w oparciu o nie przygotowujemy zajęcia.

Zajęcia

Dbamy o atrakcyjność naszych lekcji. Pracujemy w oparciu o:

  • dobre, ciekawe podręczniki, które wybieramy po analizie potrzeb słuchaczy,
  • dodatkowe ćwiczenia, które przygotowujemy indywidualnie dla każdego ucznia bądź grupy,
  • nagrania audio, strony www, podcasty,
  • materiały autentyczne, których zadaniem jest przybliżenie studentom realiów językowych charakterystycznych dla określonych państw, kultur i narodowości,
  • gry i zabawy, które pomagają zastosować poznane struktury w luźnej, nieformalnej atmosferze.

 

Ryzyko rutyny znacznie maleje!